Bachelor in Computational Business Analytics (BSc) - Frankfurt School of Finance & Management

Fakultät/Fachbereich: 
Wirtschaft & Recht
Abschluss: 
Bachelor of Science (BSc)
Regelstudienzeit: 
7 Semester
Akkreditierung: 
AACSB, EQUIS, EMBA
Standort: 
Frankfurt am Main
Sprachen: 
English
Studienform: 
Vollzeitstudium
Studienstart: 
September